Βόλεϊ Γυναικών: ΕΛΛΑΣ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΓ Βλαχιώτη ώρα 6.00μμ