Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ:

ιδιότητα επικοινωνία
Xαραμής Nικόλαoς ΠΡΟΕΔΡΟΣ 694 57 70048
Koντοσταθάκoς Χρήστoς ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 698 51 25404
Kουτσουβέλη Aριστέα ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 694 20 60407
Kαρυτσιώτης Γεώργιoς ΤΑΜΙΑΣ 697 40 89455
Aγιoνικoλαΐτης Xαράλαμπος ΕΦΟΡΟΣ Αθλητισμού 697 43 02823
Mαζαράκης Σαράντoς υπεύθυνος Ρυθμικής 697 48 10054
Kυριακουλάκoς Aρης Μέλος 695 90 95670
Θεoδωρακάκoς lωάννης υπεύθυνος Βόλεϊ 697 43 42933
Koζιώκας Kώστας υπεύθυνος Στίβου 694 55 48010

email Δ.Σ.: apoelclub@yahoo.gr