Το καλοκαίρι του 2015 ιδρύεται τμήμα Ρυθμικής γυμναστικής. Οι προπονήσεις ξεκίνησαν σε 2 τμήματα με τις κ.κ. Εύα Παπαδημητρίου και Κρυσταλία Κυζηρίδου.

Bitmap in Εγγραφές φυλλάδιο